واردات مستقیم قطعات smd این امکان را به وجود می‌آورد که ...