واردات کمپرسور کولر کامیون از کشورهای صنعتی این اجازه را می‌دهد ...